Praktikertjänst Psykiatri Kista

Här finns team för unga vuxna mellan 18 och 25 år samt allmänpsykiatriskt team för patienter mellan 25 och 65 år.

Praktikertjänst Psykiatri Kista ligger nära Kista centrum och är en psykiatrisk specialistmottagning som riktar sig till personer över 18 år, boende huvudsakligen i stadsdelarna Rinkeby-Kista.

1/1 2019 startar vi en ny enhet med inriktning transkulturell psykiatri. Vi tar över efter tidigare Kris- och traumacentrum. 

Här arbetar specialistläkare, psykologer, psykoterapeuter och sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av olika psykiatriska besvär. För patienter som har svårt att förstå och prata svenska anlitar vi professionella tolkar.

Mottagningen erbjuder bedömning och utredning av olika psykiatriska frågeställningar som till exempel depression, ångesttillstånd och neuropsykiatrisk problematik. Hög kompetens och gott bemötande kännetecknar personalen.

Uppdaterad 3 mars, 2017