Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby

Vid Järvapsykiatrins mottagning i Rinkeby erbjuds utredning och behandling till personer från 18 år med allvarlig psykisk sjukdom.

Sektionen för intensiv allmänpsykiatri – SIA

Sektionen för intensiv allmänpsykiatri, SIA, har som uppdrag att utreda och behandla personer med allvarliga, svårbedömda eller svårbehandlade psykiska besvär som i kombination med låg funktionsförmåga leder till ett ökat omvårdnadsbehov. Patienter kommer till SIA efter remissbedömning.

Sektionen för psykosvård

Sektionen för psykosvård har uppdraget att utreda och behandla personer med misstänkt eller konstaterad psykossjukdom. Personer i behov av kontakt kan aktualiseras via remiss, alternativt via telefonanmälan av patienten själv eller anhörig.

Psykossektionen och SIA riktar sig i första hand till personer bosatta i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Vi tar emot egenanmälningar och remisser. Vi tar emot samtal alla dagar mellan klockan 8.00 och 22.00 på telefon 08-128 89 400. Om vi bedömer situationen som akut, kan patienten få en tid samma dag. Vid behov gör vi hembesök.

För patienter som har svårt att förstå och prata svenska anlitar vi professionella tolkar.

Uppdaterad 3 mars, 2017