Inför remittering

Praktikertjänst Psykiatri tar emot patienter som lämnar egenanmälan på telefon 08-128 89 400 eller respektive mottagning och patienter som kommer på remiss från andra vårdgivare. I samband med egenamälan framkommer ibland att patienten har en pågående kontakt hos en annan läkare. Patienten ombeds då att be sin läkare att skriva en remiss till Praktikertjänst Psykiatri. Detta sker för att vi gärna vill ha den behandlande läkarens åsikt kring det psykiatriska vårdbehovet.

Ange i remissen om patient är folkbokförd i andra stadsdelsområden än Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm begär att få komma till Praktikertjänst Psykiatri. Om det inte framgår av remissen kommer vi att ringa dig innan vi kallar patienten till besök.

I remiss till Praktikertjänst Psykiatri bör framgå

  • tidigare och nuvarande psykiatrisk problematik
  • tidigare behandling med farmaka
  • psykosociala insatser,  som kontakt med vårdcentralens kurator eller psykolog
  • sociala förhållanden
  • somatiska sjukdomar
  • andra vårdkontakter
  • suicidriskbedömning och skäl till om patienten behöver komma akut eller inom någon vecka

Alla remisser och egenanmälningar bedöms av specialistläkare och psykolog. Remissgenomgång sker alla vardagar. Om vi anser att egenanmälan eller remiss inte tyder på att behov av specialistpsykiatri föreligger, får både patienten och den som skrivit remissen besked via brev.

Uppdaterad 5 mars, 2018