Vår affärsidé

Praktikertjänst Psykiatri AB ska vara den ledande leverantören av psykiatri i Sverige. Vi riktar oss till patienter och dess närstående på vilkas uppdrag vi verkar.

Praktikertjänst Psykiatri AB erbjuder patienten och dess närstående hög tillgänglighet och delaktighet, professionellt och personligt bemötande. Vi utför högkvalificerade bedömningar, utredningar, diagnostik och behandlingar.

Praktikertjänst Psykiatri AB är ett kunskapsföretag som levererar den modernaste psykiatrin i Sverige. Vi är långsiktiga i vårt engagemang och har alltid patienten och dess närstående i fokus.

Uppdaterad 30 december, 2016