Kvalitets- och miljöarbete

Praktikertjänst Psykiatri AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Praktikertjänst Psykiatri AB arbetar aktivt med att öka kvaliteten. Vi har system som tillgodoser Socialstyrelsens författning om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS; 2011:9). Ledningssystemet syftar till att säkerställa kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och miljö och det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning.

Uppdaterad 30 december, 2016