Ledning för Praktikertjänst Psykiatri AB

  • Lauri Nevonen, vd
  • Christian Johansson Fagerlind, Tf Verksamhetschef
  • Alkisti Linderholm, Bitr verksamhetschef 
  • Viktoria Larsson, Administrativ chef 
  • Erika Nyman-Carlsson, Kvalitetschef

Styrelse för Praktikertjänst Psykiatri AB

  • Cecilia Halvars Öhrnell, ordförande
  • Carina Olson, ledamot
  • Mikael Lindh, ledamot

Uppdaterad 9 mars, 2017