Ledning för Praktikertjänst Psykiatri AB

  • Lauri Nevonen, vd
  • Viktoria Larsson, controller
  • Kersti Gabrielson, verksamhetschef
  • Erika Nyman-Carlsson, tf kvalitetschef

Styrelse för Praktikertjänst Psykiatri AB

  • Cecilia Halvars Öhrnell, ordförande
  • Carina Olson, ledamot
  • Mikael Lindh, ledamot

Uppdaterad 9 mars, 2017