Synpunkter

Som patient har du rätt till god vård. Vi är angelägna om att du ska känna dig nöjd med den vård och det bemötande du får av oss.

Har du synpunkter på vården, kontakta i första hand din behandlare eller dennes närmaste enhetschef. Det går även bra att kontakta verksamhetschef Kersti Gabrielson.

Om något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

Patientnämnden

Landstingets patientnämnd är en fristående och opartisk instans dit du kan vända dig med synpunkter, förslag och klagomål som gäller vården. Mer information finns under relaterade länkar till höger.

Inspektionen vår vård och omsorg (IVO)

Du kan lämna ett tips till IVO. Du kan då välja att vara anonym och ditt tips kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Du kan ringa in ditt tips till Upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Mer information hittar du under relaterade länkar till höger.

Uppdaterad 3 mars, 2017