Foto: AP

Praktikertjänst Psykiatri Kista

Transkulturell psykiatri

  • 1 januari 2019 startade vi en ny enhet med inriktning Transkulturell psykiatri. Vi har tagit över efter tidigare Kris- och traumacentrum. Enheten finns på Knarrarnäsgatan 15. Numret till enheten är 08-128 89 250.

Delar av vår verksamhet flyttar och byter namn

  • 5 mars 2019 flyttar Teamet för unga vuxna från Knarrarnäsgatan 15 till Norgegatan 2 i Kista och byter namn till Praktikertjänst Psykiatri Kista Unga vuxna. Numret till nya mottagningen är 08-128 89 251. Vid akuta ärenden och egenanmälningar ringer man som tidigare tel 08-128 89 400.

Praktikertjänst Psykiatri Kista ligger nära Kista centrum och är en psykiatrisk specialistmottagning som riktar sig till personer över 18 år, boende huvudsakligen i stadsdelarna Rinkeby-Kista.

Här arbetar specialistläkare, psykologer, psykoterapeuter och sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av olika psykiatriska besvär. För patienter som har svårt att förstå och prata svenska anlitar vi professionella tolkar.

Mottagningen erbjuder bedömning och utredning av olika psykiatriska frågeställningar som till exempel depression, ångesttillstånd och neuropsykiatrisk problematik. Hög kompetens och gott bemötande kännetecknar personalen.

Uppdaterad 3 mars, 2017