Äldrepsykiatri

Team för patienter från 65 år och uppåt finns i Spånga.

Äldre drabbas av samma sjukdomar som yngre. Demens, andra organiska psykossyndrom och kombinationen av psykisk och somatisk sjukdom är vanligare hos äldre. Hos oss finns specialistkunnande och vi samarbetar mellan yrkesgrupper.

Vid mottagningen i Spånga finns ett äldrepsykiatriskt team som behandlar personer från 65 år och uppåt. Väntetiden är kort. Vård och behandling anpassas till äldre personers psykiatriska behov. Teamet som består av läkare, sjuksköterska och kurator arbetar flexibelt med såväl hembesök, individuell behandlingar och gruppbehandling. Utredning och behandling sker ofta i samverkan med anhöriga.

Uppdaterad 1 mars, 2018