Heldygnsvård

Kista, Rinkeby, Spånga

I de fall då patienter vid våra mottagningar Kista, Spånga och Rinkeby behöver psykiatrisk heldygnsvård samarbetar vi vanligtvis med Norra Stockholms Psykiatri vid Sankt Görans sjukhus och andra klinker som har heldygnsvård. Som patient kan du själv välja vilken klinik du vill vara inlagd på. Praktikertjänst Psykiatri kan hjälpa dig i samband med inläggningen, vi håller kontakt med avdelningen under tiden du är inlagd och planerar uppföljningen efter sjukhustiden tillsammans med dig och avdelningen.

Lidingö, Mörby, Täby, Vallentuna, Åkersberga, Psykos, Unga Vuxna

För patienter vid dessa mottagningar har vi slutenvårdsplatser på avdelning 150 och 151 på Danderyds sjukhus.

Publicerad 5 mars, 2018