Intensiv allmänpsykiatri - SIA

För personer med allmänpsykiatriska symtom och utökat omvårdnadsbehov erbjuder vi behandling vid mottagningen i Rinkeby.

Sektionen för intensiv allmänpsykiatri, SIA, är en specialistmottagning för dig som har ett utökat omvårdnadsbehov i kombination med allvarliga allmänpsykiatriska besvär. Vid sektionen arbetar specialistläkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och skötare.

Vi erbjuder olika typer av kvalificerad behandling såsom farmakologisk behandling, psykoterapi, stödsamtal, nätverks- och familjearbete samt gruppverksamhet. Vid rehabiliteringsbehov kan detta ske i samverkan med andra instanser som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Alla patienter får en ansvarig läkare samt en ansvarig behandlingspersonal. Vid besök hos din läkare och behandlare görs en BAS-utredning för att utreda dina psykiska besvär och behov, därefter en vårdplan för att säkerställa behandlingsförloppet.

Uppdaterad 30 december, 2016