Behöver jag remiss?

Järvapsykiatrin har inte remisstvång. Du ringa alla dagar mellan klockan 08.00 och 22.00 på telefon 08-123 38 400 och lämna en egenanmälan. Primärvården har ansvar för att utreda och behandla lättare psykiska sjukdomar och du kan bli hänvisad till din husläkare för en första bedömning.

Har du kontakt med en annan vårdgivare för dina psykiska problem vill vi att du ber dem skriva en remiss till Järvapsykiatrin. Vi får då veta vilken bedömning som är gjord och vilken behandling som du har prövat. Det gör också att vi har lättare att bedöma vilket av våra team som kan ge dig den bästa vården.

Alla remisser och egenanmälningar bedöms av en psykiater (specialistläkare i allmänpsykiatri). Om du inte får en tid till Järvapsykiatrin får du ett brev med hänvisning om vart du kan vända dig för att få den hjälp du behöver.

Uppdaterad 30 december, 2016