Sammanhållen journal

I patientjournalen finns information som behövs om din vård. Vi är enligt lag skyldiga att registrera och dokumentera alla dina kontakter med oss.

Praktikertjänst Psykiatri har sammanhållen journalföring i TakeCare. Det innebär att vårdpersonalen där kan få tillgång till information som behövs för att du ska få god och säker vård.

För att din läkare och behandlare ska få ta del av din journal hos andra vårdgivare, måste du lämna muntligt eller skriftligt medgivande. Om det blir aktuellt blir du tillfrågad av din behandlare.

Om din läkare och behandlare behöver ta del av journaler hos en annan vårdgivare som inte har sammanhållen journalföring i TakeCare ber vi dig att skriva på en journalrekvisition.

Du kan begära att få din journal hos oss spärrad. Det innebär att inga andra vårdgivare kan öppna din journal hos oss även om du ger ditt medgivande.

Journalkopior från Psykiatrihälsans i Farsta verksamhet fås mot skriftlig förfrågan med patientens underskrift. Använd blankett till höger på sidan och sänd till

Praktikertjänst
Dokumentservice
103 55 Stockholm

Uppdaterad 26 januari, 2017