Väntetider

Om vi bedömer att en patient har behov av en akuttid till Praktikertjänst Psykiatri, erbjuds tid till vår jourläkare inom 24 timmar. Vid icke akuta fall är väntetiden som längst 30 dagar efter att en remiss skrivits, eller efter att du ringde och gjorde en egenanmälan.

Uppdaterad 1 mars, 2018