Valfrihet

Inom Stockholms läns landsting kan du välja vilken mottagning du vill gå till. Det innebär att du kan söka till Järvapsykiatrin oberoende var du bor i länet. Om du inte bor i Spånga-Tensta eller Rinkeby-Kista stadsdelar, Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna eller Åkersberga och önskar komma till Praktikertjänst Psykiatri, ska du begära "frival" när du ringer vår egenanmälan.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas en tid för bedömning inom 30 dagar från remissdatum eller din egenanmälan. Behandling ska påbörjas inom 90 dagar efter att beslut om behandling fattats. Beslut om behandling eller utredning sker under en bedömningsperiod som kan omfatta ett till fem besök.

Asylsökande

Om du är asylsökande har du rätt att få vård som inte kan vänta. Du kan komma utan remiss men besöksavgiften är lägre om du har en remiss från din vårdcentral. Om du behöver specialistpsykiatrisk vård skriver vårdcentralsläkaren en remiss till oss. Vi träffar dig för en bedömning av vilken vård du behöver. Du ska ha med dig ett giltigt LMA-kort när du kommer.

Papperslösa

Om du vistas i Sverige utan tillstånd har du rätt till vård på samma villkor som asylsökande.

Läs mer genom att klicka på de relaterade länkarna i rutan till höger.

Uppdaterad 1 mars, 2018