Välkommen till Aleris psykiatri

Aleris förvärv av Proliva AB, ett bolag inom Praktikertjänstkoncernen där Praktikertjänst Psykiatri har ingått, slutfördes den 1 april 2020. Med anledning av samgåendet har därför Praktikertjänst Psykiatri ett nytt namn – Aleris Psykiatri. Vi som möter dig är desamma och vi är fortfarande långsiktiga i vårt engagemang och har alltid dig som patienten och dina närstående i fokus.  

Till vår nya webbplats