Samverkanspartners

Praktikertjänst Psykiatri har en lång tradition av samverkan. Efter patientens medgivande planeras vårdinsatser tillsammans med patient och personal från exempelvis vårdcentral, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling, beroendevård och heldygnsvård. Samverkan sker också i form av gemensamma utbildningsinsatser och utvecklingsprojekt.

Blocks